Ojojoj,,Hemfosa is da shit!

Inlägg: 5923
Ort: Adress saknas

BELGIAN BLUE, 24 jan 2019, 09:48

HEMFOSA: FASTIGHETSPORTFÖLJ SKA VÄXA TILL 50 MDR KR INOM 5 ÅR

08:28 STOCKHOLM (Direkt) Hemfosa Fastigheter har, efter beslut om utdelningen av Nyfosa till stamaktieägarna, tagit fram en strategi, affärsplan samt nya finansiella mål.

Målen innefattar bland annat en tillväxt i fastighetsportföljen från drygt 35 miljarder till 50 miljarder i fastighetsvärde inom fem år.

Vidare är målet att det utdelningsbara resultatet per aktie ska öka med minst 10 procent per år i genomsnitt. Det utdelningsbara resultatet definieras som förvaltningsresultat exklusive resultatandel från samriskbolag och efter betald skatt.

Utdelningen ska uppgå till cirka 40 procent av utdelningsbart resultat.

Vad gäller strategi ska Hemfosa stärka sin ställning i Sverige och Norge samt ta väsentliga steg i Finland genom ökad aktivitet och närvaro på den finska marknaden.

Behovet av samhällsfastigheter är fortsatt stort på alla våra tre marknader och kommer öka de närmaste åren. Det innebär goda möjligheter för Hemfosa att stärka rollen som långsiktig och drivande samarbetspartner för våra hyresgäster inom stat, kommun, landsting och andra samhällsverksamheter. Med en tydligare specialisering på samhällsfastigheter sätter vi nu en ambitiös plan för fortsatt tillväxt, genom förvärv och med en ökad andel projektutveckling, med fortsatt god lönsamhet, säger vd Caroline Arehult i pressmeddelandet.

Den planerade tillväxten ska ske genom förvärv och projektutveckling. Den övervägande delen av tillväxten ska ske genom förvärv av fastigheter. Projektutvecklingen kommer att utgöra en ökande andel av Hemfosas tillväxt, cirka en tredjedel av tillväxten under perioden. Bolaget avser att ta en tydlig position inom projektutveckling för samhällsfastigheter genom samarbeten och med successivt utökade egna resurser, med egenutvecklade koncept, genom markanvisningar och egna befintliga fastigheter.

Hemfosa håller en kapitalmarknadspresentation nu på torsdagsförmiddagen, från klockan 9.30 till cirka 12.00. I eftermiddag, klockan 15.00, hålls en telefonkonferens och audiocast.
" Fuck you sir! ”

Återgå till