Pricer

Inlägg: 4066

Åke, 14 jul 2017, 09:18

Ledande amerikansk detaljhandelskedja väljer Pricers digitala hyllkantslösningar
En ledande amerikansk detaljhandelskedja har tecknat ett avtal med Pricer avseende en utrullning av Pricers digitala hyllkantslösningar i 60 av sina butiker. Avtalets värde uppskattas till ca 70 MSEK som beräknas ingå i Pricers orderingång under tredje kvartalet 2017. Leveranserna är avsedda att påbörjas under tredje kvartalet 2017.
’Detta är en särskilt betydelsefull affär för Pricer då den vid sidan om sin storlek även utgör den första stora utrullningen av vårt system på den amerikanska marknaden’, säger Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc.

För mer information, vänligen kontakta: Donald Charles Jackson, VD Pricer, Inc., eller Helena Holmgren, CFO, Pricer AB, +46 8 505 582 00

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 08:30 CET.
Livet e en underbar resa.

Inlägg: 6156
Ort: Adress saknas

BELGIAN BLUE, 14 jul 2017, 13:27

Gött mos!
Det viktigaste är att det är billigt!


Återgå till