Sida 1 av 1

Pricer

Postat: 19 apr 2017, 18:16
av Åke
Jag har inte sålt idag

VD och koncernchef Andreas Renulf kommer att lämna Pricer
Andreas Renulf, VD och koncernchef i Pricer AB har på grund av personliga skäl och på egen begäran valt att lämna sin anställning i Pricer.
Rekryteringsprocessen att utse ny verkställande direktör är påbörjad. Andreas kvarstår i sin befattning tills vidare under uppsägningstiden.
Bo Kastensson går under Andreas Renulfs uppsägningstid in som arbetande styrelseordförande och kommenterar: ”Andreas uppsägning är naturligtvis olyckligt i den omställning till en aktivare tillväxtstrategi som Pricer befinner sig i. Vi har dock en stark och kompetent ledningsgrupp som kommer att driva denna strategi tillsammans med Andreas och mig under den tid rekryteringsprocessen att utse en ny VD pågår. Jag kommer under denna period aktivt att stödja hela ledningsgruppen i detta arbete.”

För mer information, vänligen kontakta:
Bo Kastensson, Styrelseordförande, Pricer AB, +46 70 876 59 95


Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 kl 15:30 CET.
Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.


Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/pricer/r/vd-o ... r,c2242058
Följande filer finns att ladda ned:

Pressmeddelande (PDF)

Re: Pricer

Postat: 25 apr 2017, 18:57
av Åke

Re: Pricer

Postat: 26 apr 2017, 21:42
av Åke
Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2017 en nettoomsättning om 177,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 14,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas bli 7,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,6%.

Rapporten beräknas publiceras kl. 08:30.

http://www.introduce.se/artiklar/2017/4 ... wedencare/

Re: Pricer

Postat: 27 apr 2017, 08:50
av Åke
Delårsrapport Pricer AB januari - mars 2017

08:30 / 27 april 2017 Pricer PressmeddelandeFortsatt förbättrat resultat, orderingång stabil men lägre än föregående års rekordkvartal
Första kvartalet 2017 • Nettoomsättningen var 174,2 MSEK (155,4), en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år
• Bruttoresultatet uppgick till 47,9 MSEK (39,4), vilket motsvarar en bruttomarginal om 27,5 procent (25,4)
• Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (2,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,2 procent (1,4)
• Orderingång 189 MSEK (304), en minskning med 38 procent jämfört med samma period föregående år
• Orderstock ca 103 MSEK (206), varav merparten förväntas faktureras under kvartal 2 2017
• Periodens resultat var 4,0 MSEK (1,1)
• Resultat per aktie var 0,04 SEK (0,01)
• Kassaflöde från löpande verksamheten var -4,5 MSEK (20,8)

Kommentar från VD Andreas Renulf
Omsättningen ökade och såväl bruttomarginal som rörelsemarginal stärktes under första kvartalet 2017 jämfört med samma period föregående år. Orderingången om 189 MSEK visar en stabil trend mot tidigare kvartal men nådde inte upp till föregående års rekordhöga nivå för ett enskilt kvartal. I jämförelsetalen ligger en stor order från franska dagligvarukedjan Carrefour som alltså inte kompenserats av någon ny stor order under detta årets första kvartal.

Frankrike, Belgien och Norge sticker ut som starka marknader under det första kvartalet även om också flera mindre marknader utanför Europa visar stark tillväxt, om än från låga nivåer. Andelen grafiska etiketter fortsätter att öka och flera marknader, som Belgien och Norge, visar en tydlig preferens för grafiska etiketter. Efter en teknisk uvärderingsprocess säljer nu Pricer aktivt grafiska etiketter med svart, vit och röd färg där den röda färgen bland annat kan användas för att visa extrapriser. Vi ser ett stort intresse i marknaden för dessa etiketter och förväntar oss att många detaljhandlare kommer att välja denna lösning.

Ett område där Pricer har en unik fördel är att vi kan erbjuda automatisk positionering av produkterna i en butik. Vi är nu involverade med ett antal olika kunder som vill bygga in produktpositioneringen i sin kund-app eller i en stationär snabbsökskiosk. Detta är en del i digitaliseringsstrategin för flera detaljhandlare och det ger möjlighet för kunden att hitta den produkt de letar efter i butiken genom att se var produkten är på en butikskarta. Att kunden snabbt skall hitta den produkt de söker har länge stått högt upp på listan över lösningar som detaljhandlare efterfrågar.

Pricer har under det första kvartalet deltagit vid de två stora detaljhandels-mässorna NRF i New York och Euroshop i Dusseldorf och vid Euroshop tilldelades Pricers kund Leroy Merlin det prestigefyllda RETA award för bästa kundservice. Priset tilldelades Leroy Merlin för deras innovativa lösning för att hjälpa kunder att genom en mobil-app eller via en stationär snabbsökskiosk hitta det de söker i butiken samt se varans tillgänglighet. Lösningen bygger på Pricers teknik för automatisk produktpositionering.

Som tidigare annonserats kommer jag dessvärre lämna min anställning på Pricer av privata skäl. Jag beklagar den tempoförlust det alltid innebär att säkerställa en stark VD-funktion, inte minst för tillväxtstrategin. Jag kommer vinnlägga mig om att tillsammans med styrelsens ordförande och en stark ledningsgrupp, som tidigare varit i samma situation, att aktivt stödja utformningen av tillväxtstrategin. Denna strategi inkluderar utvecklingsprojekt för att stärka vår konkurrenskraft och aktivt arbete i syfte att identifiera och exekvera kompletterande förvärv.
Pricers styrka är en marknadsledande installerad bas och en kundgrupp som vi servar väl. Den befintliga kundbasen rymmer goda möjligheter att växa på, inte minst via de digitala lösningarna med produktpositionering och inbyggd blinkfunktion i etiketten som tilldrar sig gott marknadsintresse. Därutöver finns flera möjligheter att via egen utveckling och förvärv öppna nya segment i marknaden. Även om vi ser många nya konkurrenter, varav vissa har vunnit mark på några marknader, har Pricer en fortsatt ledande global roll genom sin starka etablerade kundbas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Renulf, VD eller Helena Holmgren, CFO, Pricer AB: +46 8 505 582 00.

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 April 2017 kl. 08:30 CET.

Re: Pricer

Postat: 15 maj 2017, 14:53
av Åke
PRESSMEDDELANDE från Pricer AB (publ) 15 maj 2017

Pricer AB (publ) Västra Järnvägsgatan 7 111 64 Stockholm Telefon: +46 8 505 582 00 www.pricer.com Organisationsnummer: 556427-7993

Fransk byggvarukedja lägger ytterligare beställningar till Pricer utöver tidigare kommunicerade beställningar
En av Pricers befintliga kunder inom byggvarusektorn som tidigare i år lagt en beställning till ett värde av cirka 50 miljoner kronor till Pricer har inkommit med ytterligare beställningar till ett värde av cirka 30 miljoner kronor. Det totala ordervärdet för 2017 från denna kund uppgår alltså till 80 miljoner kronor. Samtliga beställningar är en del av ett program där tidigare generationers etiketter ska ersättas med nya smartTAG-etiketter (med blinkfunktionalitet). De tillkommande beställningarena inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2017 och väntas levereras under 2017.

För mer information, vänligen kontakta: Andreas Renulf, VD, Pricer AB, +46 8 505 582 00

Re: Pricer

Postat: 15 maj 2017, 18:33
av BELGIAN BLUE
Skitpengar!!